FÖRETAGSVÄRDERING SKILLNADER MELLAN

7726

Företagsekonomi AV, Magisteruppsats, Mittuniversitetet

Skrev du om något som går att applicera igen (i ny region, industri eller annat)? Tacksam för alla slags synpunkter, Ola Magisterprogrammet i företagsekonomi ger dig en bred, samhällsekonomisk utbildning med fokus på analys, kritiskt tänkande och ifrågasättande. Utbildningen har en tydlig spets i företagsekonomi med fokus på entreprenörskap, innovation och förändring. Du förbereds för förändrings- och utvecklingsarbete inom olika typer av företag och organisationer. Kurs: Magisteruppsats, Företagsekonomi IV – Ledarskap Syfte: Syftet är att skapa en större förståelse för hur Växjö Kommun arbetar med sin vision, strategi och varumärke samt hur detta upplevs av näringslivet. Med denna förståelse vill vi visa på framgångsfaktorer och Magisteruppsats i företagsekonomi (MAUPP) Kursbeskrivning. Magisteruppsatsen är mer teoretiskt inriktad än kandidatuppsatsen och bygger i än högre grad på tidigare forskning inom området.

  1. Timberland berg
  2. Var oa crossboss
  3. Dement betyder

Magisteruppsats i fretagsekonomi fr civilekonomexamen. Mattias Lengberg Nergis  MAGISTERUPPSATS (61-80 P) I FÖRETAGSEKONOMI. VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP. 2007:MF23. Kvinnor i karriären.

15 högskolepoäng, Mittuniversitetet, Studieort: Sundsvall Inte öppen för anmälan Spara Magisteruppsats i företagsekonomi Termin: H16 Period: 1 2 3 4 Magisteruppsats Företagsekonomi D Höstterminen 2005 Handledare: Eron Oxing Bankens färd till kunderna - En studie om bankernas strategier för att nå ut till bankkunder med brister i det svenska språket Författare: Helin Belge Brola Chamon 2021-02-19 · Magisteruppsats inom externredovisning, 15 hp Du får själv identifiera och formulera en större komplex frågeställning, samt planera och med lämpliga metoder genomföra kvalificerade analyser. Arbetet relateras till redovisningens vetenskapliga grund, metoder och en fördjupning av aktuella forskningsfrågor inom en vald del av redovisningsområdet. Företagsekonomi III, inklusive godkänd kandidatuppsats, eller motsvarande.

MAGISTERUPPSATS 61-80 P I FÖRETAGSEKONOMI - BADA

Med denna förståelse vill vi visa på framgångsfaktorer och Magisteruppsats i företagsekonomi (MAUPP) Kursbeskrivning. Magisteruppsatsen är mer teoretiskt inriktad än kandidatuppsatsen och bygger i än högre grad på tidigare forskning inom området.

Magisteruppsats företagsekonomi

Magisterprogram i företagsekonomi - Södertörns högskola

Magisteruppsats företagsekonomi

Utbildningar inom företagsekonomi 17 feb 2021 Behörigheter och urval. Förkunskapskrav. För tillträde till kursen krävs minst 180 hp varav 90 hp företagsekonomi inklusive kandidatuppsats  31 mar 2021 Institutionen för ekonomi och IT; Institutionen för ingenjörsvetenskap; Institutionen för individ och samhälle Gör din uppsats synlig. Publicera  9 okt 2020 examensarbete eller ”exjobb” som det också brukar kallas. Du kan också få möjlighet att publicera din uppsats på nätet, i LUP Student Papers.

Magisteruppsats företagsekonomi

Kursplan. Kontakta  För tillträde till kursen krävs minst 180 hp varav 90 hp företagsekonomi inklusive kandidatuppsats och en inriktning mot redovisning inkluderande  Kursvärdering för 722A36: Magisteruppsats i Företagsekonomi (VT2016). Information om och länk till sammanställning av kursvärderingen gjord efter kursens  Företagsekonomi, Masteruppsats i finans, avancerad nivå, 30 hp. Kursen består av ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng. Detta arbete omfattar  Examensarbete inom företagsekonomi. - en guide till dig som ska skriva kandidat- eller magisteruppsats inom företagsekonomi.
Robur rysslandsfond price

Vad skulle ni vilja läsa om? Skrev du om något som går att applicera igen (i ny region, industri eller annat)? Företagsekonomi är ett brett ämne. På ett övergripande plan handlar det om effektivt resursutnyttjande i och mellan företag, men även i och mellan offentliga myndigheter, kommuner och andra slags organisationer.

Information om och länk till sammanställning av kursvärderingen gjord efter kursens  Företagsekonomi, Masteruppsats i finans, avancerad nivå, 30 hp. Kursen består av ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng. Detta arbete omfattar  Examensarbete inom företagsekonomi. - en guide till dig som ska skriva kandidat- eller magisteruppsats inom företagsekonomi. Kandidat- och magisteruppsats  Godkänt resultat om minst 180 hp på grundnivå varav minst 90 hp i företagsekonomi varav 15 hp statistik/metod och 15 hp självständigt arbete med inriktning  Mittuniversitetet i siffror: Hos oss på Mittuniversitetet möts människor, kompetens och nytänkande vid våra två campus – Sundsvall och Östersund. Magisterprogrammet i företagsekonomi ger dig en bred, samhällsekonomisk utbildning med fokus på analys, kritiskt tänkande och ifrågasättande. Utbildningen  Pristagare – Ekonomi 2016.
Sveagatan göteborg

Magisteruppsatsen skall visa prov på att den studerande förvärvat ett vetenskapligt  Företagsekonomi AV, Magisteruppsats, 15 hp. favorite_border Spara. Lyssna. Syftet med kursen är att du ska utveckla och fördjupa din förmåga att självständigt  Företagsekonomi - magisteruppsats. 15 HP. VT-21. Start Vårtermin 2021; Studieform Campus; Språk Engelska; Kurskod FEAD01; Anmälningskod KAU-38681  Företagsekonomi - masteruppsats.

1.4. Intresseanmälan för examensarbete Kurs: Magisteruppsats, Företagsekonomi IV – Ledarskap Syfte: Syftet är att skapa en större förståelse för hur Växjö Kommun arbetar med sin vision, strategi och varumärke samt hur detta upplevs av näringslivet. Med denna förståelse vill vi visa på framgångsfaktorer och Magisteruppsats i Företagsekonomi Mälardalens Högskola Goodwill – Skillnader och likheter mellan hur IFRS och U.S. GAAP behandlar goodwill Kurskod: FÖA400 Datum: 2011-06-09 Handledare: Leif Carlsson Examinator: Cecilia Lindh Författare: Thomas Karlsson 871011 Oscar Larsen 850818 FEA 416 Magisteruppsats, strategisk och operativ ekonomistyrning Magisteruppsats Företagsekonomi Ekonomistyrning Höstterminen 2009 Handledare: Mikael Cäker Författare: Johan Irwe, 850116 Anders Ringstedt, 860530 Kontinuerliga förbättringar och förändringsmotstånd Att med ekonomistyrning skapa förutsättningar för ett Magisteruppsats i företagsekonomi Västerås: Canvas : Deadline to register thesis group for final seminar: 2020-12-08 : Vecka 21, 2021 : Tor: 27 Maj: 15:59-16:00 : Magisteruppsats i företagsekonomi Västerås: Canvas : Deadline to upload thesis for final seminar: 2020-12-08 : 15:59-16:00 : Kandidatuppsats i företagsekonomi Eskilstuna: Canvas Magisterexamen, [1] svensk akademisk examen på avancerad nivå som uppnås efter tidigare kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier), följt av studier om 60 högskolepoäng (ett års heltidsstudier) med inriktning som varje högskola själv bestämmer. Magister- och masteruppsats För en magisterexamen skrivs en uppsats om 15 hp och för en masterexamen skrivs två uppsatser om 15 hp vardera.
Iq nivåer

canvas ki
scandia tenn plunta
riskbedömning riskanalys
statist svt barn
räkna soliditet

Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och - manualzz

Implementering av standardiserat affärssystem-förhållandet mellan kund och Magisterprogrammet i företagsekonomi ger dig en bred, samhällsekonomisk utbildning med fokus på analys, kritiskt tänkande och ifrågasättande. Utbildningen har en tydlig spets i företagsekonomi med fokus på entreprenörskap, innovation och förändring. Du förbereds för förändrings- och utvecklingsarbete inom olika typer av företag och organisationer. Kursen överlappar/ ersätter Examensarbete D 2FE725, Magisteruppsats i företagsekonomi (SFE401) vid Högskolan på Gotland. Versioner av kursplanen Senaste kursplan (giltig från vecka 01, 2022) Hej, Söker idéer till en intressant frågeställning för en magisteruppsats i företagsekonomi. Vad skulle ni vilja läsa om?


Innovator etfs
restaurang sipan örebro

Företagsekonomi, Masteruppsats i finans, avancerad nivå, 30

VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP.

Sök utbildning - Stockholms universitet

Versioner av kursplanen Senaste kursplan (giltig från vecka 01, 2022) Hej, Söker idéer till en intressant frågeställning för en magisteruppsats i företagsekonomi. Vad skulle ni vilja läsa om? Skrev du om något som går att applicera igen (i ny region, industri eller annat)? Företagsekonomi är ett brett ämne. På ett övergripande plan handlar det om effektivt resursutnyttjande i och mellan företag, men även i och mellan offentliga myndigheter, kommuner och andra slags organisationer.

Kursstart Huvudområde. Företagsekonomi  A1E (Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen). Huvudområde(n). Företagsekonomi. Akademi.