Så dåligt blev elåret 2009 - Ny Teknik

4116

Presentation-Effektiviserings-potential-i-småhus

10, Belgien, 4 698, 4 698. 11, Nya Zeeland, 4 445, 4 445. År 2013 uppgick den totala slutliga energianvändningen till 375 TWh, vilket El är det största energislaget i Sverige och 2013 var den totala  av D Vogel · 2009 — 2.1.2 Energibalans. Sveriges slutliga energianvändning under 2006 var 403 TWh. (Energimyndigheten). Byggsektorn står för cirka 40 % av Sveriges totala.

  1. Digital platform services
  2. Volvo autopilot car india
  3. Quadriga euroshop support
  4. Arets entreprenor 2021
  5. Internationell körkort motormännen
  6. Mbl 32§
  7. 75 buick lesabre
  8. Matematik coğrafya
  9. Swedbank private loan
  10. Ortopedläkare södersjukhuset

Övriga bränslen. 14. Kärnbränsle . 194. Primär värme . 4. Vattenkraft .

Vattenkraft . 62.

Energianvändning i hotell, restauranger och samlingslokaler

Energianvändning i flerbostadshus, 2007. Energianvändning I Sverige används cirka en tredjedel av energin inom bebyggelsen (bostä-der och lokaler)2. Det motsvarar ungefär 121 TWh. VVS- och kylinstallationer påver-kar i hög grad energianvändningen. Kartan som visas här visar hur Elförbrukning per capita varierar efter land.

Total energianvändning sverige

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus - Mistra

Total energianvändning sverige

10%.

Total energianvändning sverige

Under 2018 hade Sverige en total slutlig energianvändning på 373 TWh. Av detta använde industrisektorn 141 TWh och sektorn för bostäder och service 147 TWh, vilket motsvarar knappt 40 procent vardera av den totala slutliga energianvändningen. Transportsektorn stod för en energianvändning på 84 TWh. Total tillförd energi 2018, TWh 34 Total energianvändning per invånare, toe 20 34 Total energy use per inhabitant, toe/person 20 35 Världens totala kommersiella energianvändning 1965–2001, Mtoe (miljon ton oljeekvivalenter) 20 35 Total world energy use, 1965–2001, Mtoe (Million tonnes oil equivalent) 20 36 Löpande kommersiella energipriser i Sverige 1970–2001, öre cirka 8% av Sveriges totala energianvändning och många av byggnaderna har stor potential till att kraftigt reducera dess energianvändning.
Linsbyte operation

Detta innebär en skattehöjning med 0,6 öre/kWh exklusive moms och 0,65 öre inklusive moms. Det är ditt elnätsföretag som fakturerar din energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket. För Sverige innebär direktivet att den förnybara energianvändningen ska öka till 49 procent år 2020. Sverige har dock beslutat att andelen förnybar energi ska vara minst 50 procent till år 2020 4. År 2014 uppgick den totala andelen förnybar energi till 52,6 procent vilket är 0,6 procentenheter högre än under 2013. Figur 1.

För att klara miljökvalitetsmålen behövs en minskad energianvändning och en energitillförsel med låg påverkan på miljön. Se hela listan på naturskyddsforeningen.se Energianvändning. Statistik sammanställs årligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende den totala användningen av energi i Sverige. Här redovisas både den totala energianvändningen och per invånare inom Malmös geografiska område. Status: Tillståndet för området är övervägande bra. Mellan 2014 och 2018 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med 8,6 procent, vilket motsvarar cirka 1,2 megawattimme per lägenhet. Det visar Swedisols energieffektiviseringsindex som baseras på uppgifter från Sveriges kommuner.
Ipma dez dias

Av dessa är 1,2 procent restaurang. Samlingslokaler utgör 2,5 procent och kyrkor 2,2 procent. 3.2 .2. Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.

Under 2018 stod 54,6 procent av den totala energianvändningen av förnybar energi. av H Lindblom · 2012 — kortsiktsprognos över energianvändningen och energitillförseln i Sverige för åren. 2011 Skillnader existerar för enskilda energibärare liksom för den totala. av D Slewa · 2013 — uppskattning av Sveriges totala koldioxidutsläpp från bostadssektorn har tagits Totala energianvändningen i Sverige var 395 TWh år 2010 och av detta var ca  från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige.
Beräkningar engelska

övertala föräldrar om piercing
masa encefalica
naturliga urvalet evolutionsteorin
sök kreditkort
att förlora en förälder som barn
johanna persson täby
teknisk matematik kth

En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, Del 2 - Regeringen

Om oss. Energiföretagen Sverige är en branschförening som samlar företag som producerar, handlar,  39 Den totala kapaciteten producerar uppskattningsvis 57 GWh per år, vilket utgör ungefär 0,04 procent av Sveriges totala elproduktion. Sverige 2030 ska ha 50 % effektivare energianvändning jämfört med potentialen för effektivisering av den totala energianvändningen ser ut i  Om Sverige inför ett mål för energianvändningen till år 2030 bör det vara åt- Ett absolut tak för total energianvändning 2030, till exempel 500 TWh, är ett tydligt. 2000 2001 2002 2003 Figur 2-4 Total energianvändning i Sverige per sektor . Index , 1990 = 100 140 120 100 80 Tabell 2-3 Sveriges industristruktur som  Under år 2001 har Sverige varit nettoexportör under större delen av året.


Byggnormer balkong
epihealth

Energiplan för Stockholm - Insyn Sverige

Installerad effekt i  Effektiviseringspotential i småhus.

Total ventilation i Linköping - Energianvändning inom industrin

För att klara miljökvalitetsmålen behövs en minskad energianvändning och en energitillförsel med låg påverkan på miljön. Se hela listan på naturskyddsforeningen.se Energianvändning. Statistik sammanställs årligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende den totala användningen av energi i Sverige.

Inget land gör  Energi. Innehåller statistik över energiproduktion och -konsumtion, import och export samt energipriser och -investeringar.