2781

SwedSec – Självstudier för ledning och kontroll med webinar SwedSec tillhandahåller sedan 2001 ett licensieringssystem med kunskapskrav, tester och ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Över 23 000 anställda på finansmarknaden har SwedSec – Självstudier för specialister med webinar på engelska Tar dig ett steg närmare din SwedSec-licens Det här är ett självstudiepaket bestående av filmade föreläsningar, övningsfrågor, kurslitteratur samt tre webinarier med engelsktalande ämnesexpert. Därför är bolånerådgivning viktigt såväl för den enskilda bostadsköparen som för samhället i stort. År 2016 kom en ny lag om verksamhet med bostadskrediter, och numera ska bolånerådgivare licensieras hos SwedSec för att säkerställa en branschgemensam kompetens och öka konsumentskyddet.Bolån ger kunskaper motsvarande SwedSecs kunskapskrav för bolånelicens och syftar till En InsureSec-licens är frivillig, men de som väljer att ta den behöver utbildning enligt organisationens kunskapskrav. Kunskapsuppdatering Liv 2020 Utbildningen är för dig som har en grundlicens hos InsureSec och ska uppdatera dina kunskaper enligt kunskapskraven för 2020.

  1. Ansokan om tjanstepension blankett
  2. Modern era

De delområden som Innehållet är framtaget enligt SwedSecs kunskapskrav. SwedSec är en organisation som arbetar med att stärka förtroendet för den svenska finansmarknaden, genom att se till att personalen på anslutna företag har goda kunskaper, följer lagar samt regler och har en hög etisk medvetenhet. Nu har SwedSec släppt kunskapskraven för ÅKU 2020. Nytt är att kunskapskrav även finns för informationsgivare. En annan skillnad är att samtliga licenshavare, förutom informationsgivare, ska genomföra minst åtta för yrket relevanta ämnen. För informationsgivare gäller minst sex ämnen. ÅKU 2020 SwedSec Bolån Det här är 2020 års ÅKU för dig som arbetar med bolån och som vill hålla din SwedSec-licens aktiv.

Målgrupp Målgruppen för licensieringstest för bolån är de personer som arbetar med att sätta samman, erbjuda, bevilja, förmedla eller ge råd om bostadskrediter till konsumenter, t.ex. rådgivare och kredithandläggare. Licensieringstest för bolån har initierats av SwedSec och Svenska Bankföreningen.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Innehållet är framtaget enligt SwedSecs kunskapskrav.

Swedsec bolån kunskapskrav

Swedsec bolån kunskapskrav

Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett SwedSec tillhandahåller sedan 2001 ett licensieringssystem med kunskapskrav, tester och ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Över 23 000 anställda på finansmarknaden har aktiv SwedSec-licens. För ytterligare information kontakta: Katarina Lidén, vd SwedSec Licensiering AB, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se Bolån - Kunskap för Swedsecs licensiering - Under de senaste åren har bostadspriser och finansiering av bostadsköp rönt stor uppmärksamhet.

Swedsec bolån kunskapskrav

Målgrupp Målgruppen för licensieringstest för bolån är de personer som arbetar med att sätta samman, erbjuda, bevilja, förmedla eller ge råd om bostadskrediter till konsumenter, t.ex. rådgivare och kredithandläggare. Licensieringstest för bolån har initierats av SwedSec och Svenska Bankföreningen. Kunskapskraven har tagits fram i ett branschgemensamt projekt med syftet att uppfylla kunskapskraven i bolånedirektivet. Se hela listan på swedsec.se © Copyright SwedSec Licensiering AB Kunskapskravens utformning Kunskapskraven är uppdelade efter delområden, underrubriker och mätpunkter. De delområden som ingår i licensieringstest för bolån är: • Produkter och processer • Ekonomi och marknad • Rådgivning, etik och regelverk Se hela listan på swedsec.se initierats av SwedSec och Svenska Bankföreningen.
Hur ser man om man har en betalningsanmarkning

SwedSec har idag släppt kunskapskraven för ÅKU 2019. Det innefattar kunskapskrav för ledning och kontroll, rådgivare, specialister samt bolån. Exempel på ämnen är hållbarhet, nya kreditinstrument, skuldsättningen i Sverige och internationellt, beskattning av rådgivning för tjänstepension och företagens interna regler. SwedSec-licens – Bolån Det här är en distansutbildning som förbereder dig inför SwedSecs licensieringstest för bolån. Målet är att du ska få de kunskaper du behöver för att kunna arbeta med bolån.

Kunskapskraven har tagits fram i ett branschgemensamt projekt med syftet att uppfylla kunskapskraven i bolånedirektivet. Se hela listan på swedsec.se © Copyright SwedSec Licensiering AB Kunskapskravens utformning Kunskapskraven är uppdelade efter delområden, underrubriker och mätpunkter. De delområden som ingår i licensieringstest för bolån är: • Produkter och processer • Ekonomi och marknad • Rådgivning, etik och regelverk Se hela listan på swedsec.se initierats av SwedSec och Svenska Bankföreningen. Kunskapskraven och licensieringstestet har tagits fram i ett branschgemensamt projekt med representanter från de banker som ingår i Svenska Bank-föreningens bolånekommitté. Målgrupp Målgruppen för licensieringstest för bolån är de personer som arbetar med att sätta samman, erbjuda, Se hela listan på swedsec.se SwedSec har idag släppt kunskapskraven för ÅKU 2019. Det innefattar kunskapskrav för ledning och kontroll, rådgivare, specialister samt bolån. Exempel på ämnen är hållbarhet, nya kreditinstrument, skuldsättningen i Sverige och internationellt, beskattning av rådgivning för tjänstepension och företagens interna regler.
Stefan stockholm skins

På så sätt skapades en branschstandard över vilka kunskaper som en bolånerådgivare ska ha. Genom gemensamma kunskapskrav och ett yrkesanpassat licensieringstest tar finansbranschen ytterligare ansvar för att stärka konsumentskyddet. De gällande kunskapskraven finns på www.swedsec.se. En översyn görs årligen och vid behov. Ändringar av kunskapskraven publiceras på www.swedsec.se efter fattat beslut.

Exempel på ämnen är hållbarhet, nya kreditinstrument, skuldsättningen i Sverige och internationellt, beskattning av rådgivning för tjänstepension och företagens interna regler. Start studying Swedsec Bolån - Produkter och processer (del 1). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Innehållet är framtaget enligt SwedSecs kunskapskrav.
Von platensgatan 20

halvtidsjobb malmö
ta personal statement
lakeland blog remoska recipes
assistent johanna flashback
uppsagningstid unionen tjansteman
vikingagatan 18
jensen helsingborg

Om detta och mer kan du läsa i SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom SwedSec tar fram ett antal kunskapskrav som sedan ligger till grund för hur vi på Contento producerar vår ÅKU. De senaste åren har vi utvecklat spännande e-utbildningar som du som deltagare genomför på distans, helt i din egen takt. SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett Målet med distansutbildning Certifiering Bolån är att ge dig som arbetar med att sätta samman, erbjuda, bevilja eller förmedla bolån eller ge råd om bolån, kunskap och kompetens som krävs enligt Bolånelagen. SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden.


Lagga enskild firma vilande
esselte slt-6950

Det innefattar kunskapskrav för ledning och kontroll, rådgivare, specialister samt bolån. Exempel på ämnen är hållbarhet, nya kreditinstrument, skuldsättningen i Sverige och internationellt, beskattning av rådgivning för tjänstepension och företagens interna regler. SwedSec-licens – Bolån Det här är en distansutbildning som förbereder dig inför SwedSecs licensieringstest för bolån.

Köp boken Bolån : kunskap för Swedsecs licensiering av Anette Ridder (ISBN 9789144124599) hos Adlibris. SwedSec-licens – Bolån Det här är en distansutbildning som förbereder dig inför SwedSecs licensieringstest för bolån. Målet är att du ska få de kunskaper du behöver för att kunna arbeta med bolån. Bolån ger kunskaper motsvarande SwedSecs kunskapskrav för bolånelicens och syftar till att bolånerådgivare ska förstå hur privatpersoners ekonomi, i olika livssituationer, påverkas av ett bostadsköp. Nu har SwedSec släppt kunskapskraven för ÅKU 2020. Nytt är att kunskapskrav även finns för informationsgivare. En annan skillnad är att samtliga licenshavare, förutom informationsgivare, ska genomföra minst åtta för yrket relevanta ämnen.

Problem med webbläsare ("browser") Edge och Internet Explorer fungerar inte tillförlitligt eller inte alls med SwedSecs onlinetjänst. Därför rekommenderar vi webbläsaren Chrome eller Firefox. Vi på Amendo erbjuder vårt stora nätverk av kandidater stöttning i processen mot att bli en licensierad SwedSec-rådgivare. Våra konsulter kan antingen innan, under eller mellan ett uppdrag hos oss kostnadsfritt gå en utbildning och ta SwedSecs licensieringstest för att säkerställa att de besitter de kunskaper som krävs enligt SwedSecs kunskapskrav – och bidra till en mer hållbar Kunskapskrav för bolånehandläggare Alla som arbetar med bolån hos långivare och låneförmedlare ska ha tillräcklig kunskap och kompetens för att erbjuda, bevilja eller förmedla bolån, eller att ge råd om bolån. SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser.